Privacyvoorwaarden

Inleiding

Christengemeente De Ontmoeting neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen via contact@cgdeontmoeting.nl.

Wie of wat is Christengemeente De Ontmoeting?

Christengemeente De Ontmoeting is een evangelische gemeente gevestigd aan Jeugdkerkstraat 5, 7101 DP, Winterswijk

Hoe gebruikt Christengemeente De Ontmoeting jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Christengemeente De Ontmoeting persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Christengemeente De Ontmoeting voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Christengemeente De Ontmoeting worden bewaard. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, IP-adres en surfgedrag. 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen
  Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. 
 • Ledenadministratie
  In onze ledenadministratie houden we bij wie er lid en reguliere bezoeker van Christengemeente De Ontmoeting zijn. We houden verschillende persoonsgegevens bij om je te kunnen informeren over onze diensten en activiteiten. 
 • Nieuwsbrief
  Je kan je bij ons aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief. Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven via je Mijn Ontmoeting account of via de link onderaan de nieuwsbrief.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de AVG beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 • Inzage
  Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je Mijn Ontmoeting account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Christengemeente De Ontmoeting zijn vastgelegd, kun je deze bekijken door in te loggen in je Mijn Ontmoeting account. Heb je geen account? Dan kun je een verzoek tot inzage doen. 
 • Wijzigen
  Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Christengemeente De Ontmoeting.
 • Beperken van de verwerking
  Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Christengemeente De Ontmoeting te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.  Via je Mijn Ontmoeting account kun je je eigen gegevens afschermen c.q. onzichtbaar maken voor anderen. De gegevens blijven echter wel beschikbaar in onze ledenadministratie. 

Recht van bezwaar

Als er een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Christengemeente De Ontmoeting of een derde plaatsvindt, heb je recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Christengemeente De Ontmoeting te verkrijgen. Christengemeente De Ontmoeting zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op die manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Christengemeente De Ontmoeting daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Christengemeente De Ontmoeting

Een verzoek kan verstuurd worden naar contact@cgdeontmoeting.nl. Christengemeente De Ontmoeting zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat Christengemeente De Ontmoeting een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Christengemeente De Ontmoeting je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. 

Derde ontvangers 

Voor de uitvoering van onze diensten zoals Mijn Ontmoeting schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken samen met KerkSpot en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht vanuit Christengemeente De Ontmoeting. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld. 
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de website van Christengemeente De Ontmoeting zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Christengemeente De Ontmoeting is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.
 


Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door je browser op je computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Deze informatie  kan bij je volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website je herkennen. 

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en je onze website veilig kan bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren.           

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.             

 • Analytische cookies
  Wij maken gebruik van Analytische cookies (Google Analytics) om het gebruik van onze website te onderzoeken. Op die manier wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor krijgen wij inzicht in de manier waarop en hoe vaak onze website en app wordt gebruikt en kunnen we de website zo nodig aanpassen. Wij verwerken anonieme statistieken over bezoeken aan onze website.
 • Social cookies
  Er wordt geen gebruik gemaakt van social cookies.
 • Advertentie cookies
  Er wordt geen gebruik gemaakt van advertentie cookies.

Google Analytics

Voor het analyseren van het gebruik van onze website en diensten gebruiken wij Google Analytics

 • Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • Hebben wij voor uw privacy het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • Hebben wij het mogen delen vangegevens uitgeschakeld;
 • Maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Cookies verwijderen

Je kunt cookies het gemakkelijkst verwijderen via de instellingen je browser.

Hoe we jouw data beveiligen

Wij hebben de website beveiligd met een SSL-certificaat. Een SSL-certificaat is dé manier om aan jou aan te tonen én te bewijzen dat de website authentiek is en dat de verbinding waarover de (inlog)gegevens worden verzonden veilig en versleuteld is.