Gemeentelijk monument

Drie kerkgebouwen in Winterswijk bestempeld tot gemeentelijk monument

Dit bericht is geplaatst op 02-02-2022
Gemeentelijk monument

Het college van burgemeester en wethouders heeft drie kerkgebouwen in Winterswijk aangewezen als gemeentelijk monument. Het gaat om de Immanuëlkerk, de Ontmoetingskerk en de Balinkeskerk.

De kerkeigenaren hebben het college verzocht de drie kerken aan te wijzen als gemeentelijk monument om dit religieus erfgoed te beschermen en voor toekomstige generaties te behouden. Op advies van de Adviescommissie Cultuurhistorie heeft het college ingestemd met dit verzoek. Dit betekent dat de drie kerkgebouwen worden toegevoegd aan de gemeentelijke monumentenlijst.

...

Ontmoetingskerk

De Ontmoetingskerk aan de Jeugdkerkstraat is in 1936 gebouwd als parochiehuis voor de katholieke gemeenschap. Na diverse herbestemmingen is het pand nu weer in gebruik als kerkgebouw. Het gebouw is ontworpen door de lokaal bekende architect J. van der Schaaf in de voor die tijd kenmerkende zakelijk-expressionistische stijl. Vooral de buitenkant van het gebouw bezit nog veel voor deze bouwstijl kenmerkende elementen, zoals de expressieve, prominent aanwezige kap, de opvallende hoektoren en de robuuste bakstenen gevels met markante decoratieve siermetselwerkelementen.
Het gebouw is van grote historische waarde als bijzondere uitdrukking van de religieuze geschiedenis in de gemeente Winterswijk in het algemeen en in het bijzonder die van de rooms-katholieke gemeenschap. Het gebouw heeft daarnaast een belangrijke sociaalhistorische betekenis, omdat het vanaf het ontstaan in 1936 een belangrijke rol heeft gespeeld in de jongerencultuur in Winterswijk, eerst op katholieke grondslag, na de Tweede Wereldoorlog voor jongeren van alle gezindten. Vanaf de jaren 60-70 was het tot “Eucalypta” omgedoopte pand het centrum van de sterk opkomende en bloeiende Winterswijkse jeugd- en popcultuur, mede door de functie als pop- en feestzaal. Daardoor heeft het gebouw voor de Winterswijkse gemeenschap een hoge herinneringswaarde.

...

Bron: Gemeente Winterswijk